L’escola bressol Xiu-Xiu es un centre educatiu que impartirà el primer cicle d’educació infantil, adreçada a nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.

El clima de l’escola és alegre, amorós, proper i de seguretat vetllant per acompanyar en el creixement a infants feliços i satisfets d’ells mateixos.

Els trets d’identitat de la nostra escola bressol son els següents:

SOM OBERTS

SOM OBERTS

Considerem la llar com un espai de benestar i felicitat on els pares, com a primers responsables de l’educació dels infants, dipositen la confiança i comparteixen aquesta amb l’equip docent. Des de l’escola, vetllem per afavorir la inserció de l’infant fora del nucli familiar per conviure amb altres infants i adults, construint els espais que afavoreixin un bon desenvolupament.

SOM ACTIUS

SOM ACTIUS

Les propostes educatives es basen en el joc i l’experimentació, concebent a l’infant com a constructor del seu aprenentatge. Així, en constant evolució i amb un aprenentatge actiu, l’infant es troba amb diferents oportunitats que enriqueixen el seu desenvolupament.

SOM CREATIUS

SOM CREATIUS

El desenvolupament de la creativitat s’inicia durant la primera infància. Per això, introduïm diferents propostes que permetin a l’alumne treballar amb textures, formes i colors tot gaudint de la creació sense límits.

SOM GLOBALS

SOM GLOBALS

Vetllem per un desenvolupament integral de l’infant, que respecti la maduració propia i afavorint un desenvolupament dels àmbits emocional, cognitiu, socioafectiu i psicomotriu.

SUBIR